Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Persondatapolitik vedrørende beskyttelse af personoplysninger

MB Psykoterapi´s privatlivspolitik jf. den nye Databeskyttelsesforordning (GDPR).


Den nye persondataforordning har følgende hovedformål:

 • Strengere krav til behandling af personoplysninger
 • Forbedrede rettigheder til den registrerede (klienten som du registrerer oplysninger om)
 • Større informationskrav over for den registrerede
 • Større krav til en databehandleraftale
 • Større krav til den dataansvarlige og databehandlerens (MB Psykoterapi) sikkerhedsniveau
 • Dokumentationskrav om overholdelse af lovgivningen
 • Større bødeniveau

Dette betyder:

 • At du ved præcis, hvilke data/oplysninger, MB Psykoterapi har registreret om dig.
 • At du ved hvad de pågældende data bliver brugt til.
 • At du kan få dine data slettet/udleveret (med mindre anden lov modsiger det).
 • At du skal give samtykke, hvis dine oplysninger bliver videregivet til andre parter, eller hvis
  data skal bruges til andre formål, end det de oprindeligt blev indsamlet til.

MB Psykoterapi skal derfor gøre opmærksom på, hvilke data/oplysninger, jeg har om dig - og hvad de bliver brugt til.

Personoplysninger jeg har registreret om dig: Navn, adresse, telefonnummer og mail (de oplysninger, du selv har oplyst i samtykkeskema).

Alle øvrige personfølsomme oplysninger bruges til følgende formål: Psykoterapi og coaching (Jeg videregiver ikke data til trediepart, hvilket ligger i sagens natur, da jeg har tavshedspligt).


Formålet med persondatapolitik er at dokumentere hvordan MB Psykoterapi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. MB Psykoterapi er opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som modtages. 


Journal og samtykkeerklæring


Journal: 

Som psykoterapeut har jeg, for at sikre kvaliteten i mit arbejde, brug for at føre journal. En journal kaldes hos MB Psykoterapi en ”klient logbog”. Klient logbogen er med til at sikre kvalitet og udvikling i terapiforløbet.

Det er kun oplysninger som er nødvendige for at kunne støtte klienten under forløbet, der fremgår af klient logbogen.

Det er ikke muligt for uvedkommende parter at identificere dig som klient. Alle oplysninger opbevares utilgængeligt for andre i et aflåst område.


Samtykkeerklæring: 

I et terapiforløb skal du give dit skriftlige samtykke til, at du er bekendt med MB psykoterapi´s persondatapolitik. Med samtykkeerklæringen bliver du bedt om at oplyse for- og efternavn, privatadresse, mailadresse, telefonnummer,

Der anmodes aldrig om klienters cpr-nummer.

Personoplysninger slettes 2 år efter afslutning af et forløb med mindre andet aftales med klienten.

Sikker kommunikation

Vær opmærksom på, at henvendelser via min hjemmeside og besvarelser af henvendelser ikke er krypteret. Hvis din henvendelse indeholder oplysninger om forhold, som du mener skal beskyttes, bør du rette henvendelse pr. telefon. Mails med personfølsomme oplysninger slettes og opbevares ikke elektronisk.


Læs mere om GDPR:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvornaar-maa-du-behandle-personoplysninger/